Arbejdsgruppe om implementering af persondataforordningen

Mød kolleger i branchen og drøft praktiske spørgsmål om implementering af den ny persondataforordning.

Arbejdsgruppen er tænkt som et tilbud om sparring og erfaringsudveksling som supplement til de kurser og DPO-uddannelsen, som Medicoindustrien i forvejen udbyder vedrørende persondataforordningen. Gruppen er ikke stedet hvor selve forordningen vil blive gennemgået - her henvises til kurser og uddannelsen. Når implementeringen er godt i vej, vil gruppen blive lukket igen.
 

 

For yderlig information om gruppen kontakt

Emil Lobe Suenson
Politisk chef
4918 4706