Medicoindustriens udbudsseminar: Udbudstrends

Innovative indkøb - værdibaseret indkøb - indkøb efter sundhedsreformen – årets gang i Klagenævnet for Udbud

Kom og hør om den konkrete udmøntning af innovative indkøb i sundhedssektoren. Region Hovedstaden fortæller om deres satsning på innovation i regi af indkøbsafdelingen, og Roche præsenterer en konkret case i samarbejde med Region Hovedstaden. Værdibaseret indkøb tales der meget om – det må være løsningen, når der bliver flere ’kunder’ i sundhedsvæsenet, men færre midler og stadig nogenlunden samme antal behandlere – men hvordan gør man det mere konkret? Medicoindustrien præsenterer et eksempel fra en anden branche, hvor man har arbejdet med værdibaseret indkøb.

Direktør for operations i ISS, Thomas Forchhammer fortæller om deres erfaringer med værdibaserede udbud.  

Sundhedsvæsenet står overfor en kommende sundhedsreform – hvor efterlader den indkøbsområdet? Hør Medicoindustriens bud på dette. Endelig slutter vi traditionen tro vort udbudsseminar af med en gennemgang af de væsentligste kendelser fra Klagenævnet for Udbud i 2017 – 2018.   

 

Program

12.00 - 12.30   Sandwich & networking
 
12.30 - 12.40   Velkomst
                       Lene Laursen, Vicedirektør, Medicoindustrien
 
12.40 - 13.10    Offentligt privat innovation i sundhedsvæsenet via indkøb
                       Lars Dahl Allerup, Strategisk indkøbskonsulent,
                       Region Hovedstaden
 
13.10 - 13.30    Klinisk beslutningsstøtteværktøj til værdibaseret sundhed inden
                       for nyrekræft - konkret case
                       Kenneth Forsstrøm Jensen, Roche Pharmaceuticals  
 
13.30 - 14.15     ISS’s erfaringer med værdibaseret indkøb
                        Thomas Forchhammer, Operations Director, ISS A/S
 
14.15 - 14.35     Kaffepause
 
14.35 - 15.00    Indkøb efter sundhedsreformen
                        Peter Huntley, Direktør, Medicoindustrien
 
15.00 - 16.15    Udvalgte kendelser fra Klagenævnet for Udbud 2017-8
                        Advokat, partner, Christina Heiberg-Grevy,
                        Accura Advokatpartnerselskab
 
16.15 - 16.30     Afrunding ved Medicoindustrien
 

 

Det er ikke muligt at tilmelde sig dette arrangement i øjeblikket