Regulatorisk

Medicinsk udstyr anvendes på patienter. Derfor skal sikkerheden være i orden.

Det skal gøres ved at stille høje krav til godkendelse, dokumentation og produktion af medicinsk udstyr. På samme tid skal vi sørge for at disse regler og krav ikke unødigt hæmmer innovationskraften i branchen, da forsinkelse i adgangen til nyt og bedre udstyr kan have store negative konsekvenser for den enkelte patient.

I venstre menu finder du vores mærkesager, der relaterer sig til De regulatoriske rammer for medicobranchen