Medtech Academy

Medicoindustriens kurser og seminarer er åbne for alle. Kurser og seminarer udvikles i tæt samarbejde med Medicoindustriens ekspertgrupper og medlemsvirksomheder.

Som deltager på Medicoindustriens kurser og seminarer får du ny viden og inspiration og mulighed for at danne netværk med andre deltagere, der arbejder med de samme problemstillinger som dig. Det giver en god platform for at udvikle og skabe værdi i din virksomhed.

Underviserne er faglige eksperter fra medlemsvirksomhederne samt andre faglige eksperter, danske såvel som internationale.  

Medicoindustrien tilbyder også at gennemføre virksomhedsspecifikke kurser. Dette giver mange fordele, bl.a. giver det mulighed for at kurserne skræddersyes efter virksomhedens behov samt giver mulighed for friere diskussioner undervejs i kurset. Sidst men ikke mindst frigør det ressourcer internt, hvis planlægning og gennemførelse lægges ud af huset.
 

Kontakt

Morten Petersen
Uddannelseskonsulent
49184703
Berit Munkebo
Udviklingschef
49184708