Mærkesag: Målret forskning & uddannelse

Besparelser og ændrede rammevilkår leder betyder at universiteterne i højere grad henvises til kortsigtede projektmidler, som vanskeliggør en langsigtet forskningsplanlægning

Baggrund
Medicovirksomheder tager afsæt i den forskning, der sker på universiteter og i de kliniske miljøer.

Universiteterne udviser en udstrakt imødekommenhed i forhold til offentlig-privat samarbejde, men de økonomiske rammer for, at universiteterne kan gennemføre en målrettet forskning, er amputeret af en række besparelser, såvel i det offentlige budget som gennem beskatning af erhvervsfonde, som yder et betragteligt tilskud til offentlig forskning. Universiteterne er derfor i højere grad henvist til kortsigtede projektmidler, som vanskeliggør en langsigtet forskningsplanlægning.

Medicoindustrien anbefaler
At tilgangen af offentlige forskningsmidler og muligheden for privat forskningsfinansiering gennem erhvervsfonde til teknisk og sundhedsvidenskabelig forskning som minimum bringes op på det niveau, som herskede i 2015 før nedskæring og fradragsbortfald.

Medicoindustrien anbefaler samtidig, at kortsigtet finansiering af universitetsforskning gennem EU regionalfondsmidler og regioners vækstfondsmidler ikke kan opveje offentlige nedskæringer i forskningsbevillinger, da projekter, der udspringer af denne finansieringsform, bidrager til at nedbryde en langsigtet forskningsstrategi og ofte kun har beskeden erhvervsinteresse og praktisk betydning for det offentlig-private forskningssamarbejde.

Medicoindustrien mener, at EU-programmet Horizon 2020 kan udgøre en nyttig finansiering af offentlig- privat forskningssamarbejde. Programmet er dog administrativt tungt og dermed ofte uegnet som finansieringskilde til medicoudvikling, hvor udviklingshorisonten er 2-4 år.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707