Mærkesag: Skab et bedre børsmarked for startups

Det er vigtigt for konsolideringen af medicoindustrien, at der etableres en fleksibel forbindelse mellem start-ups og private investorer

Baggrund
I de seneste år er langt flere virksomheder blevet børsnoteret i Stockholm end det meget beskedne antal, som er blevet noteret i København. Det svage aktieklima for mindre og mellem- store vækstvirksomheder i København hæmmer mulighederne for værdiforøgelse af vækstvirksomheder.

Det er vigtigt for konsolideringen af medicoindustrien at der etableres en fleksibel forbindelse mellem start-ups og private investorer. Et attraktivt børsmarked for mindre virksomheder savnes derfor. Som et supplement til en aktiebørs bør det være muligt for private investorer at kunne oprette en ”aktiesparekonto”, hvor investor kan opnå et skattefradrag, såfremt denne placerer kapital på kontoen.

Der henvises til den tilsvarende svenske model. Supplerende bør der nationalt etableres en ”Venture Kapital Fond”, hvor investorer kan opnå skattefradrag ved at place- re midler i fonden. Modellen er anvendt i England, hvor en såkaldt Venture Capital Trust modtager penge fra investorer for at investere i start-ups og mindre virksomheder.

Medicoindustrien savner
Et attraktivt børsmarked for danske virksomheder. Medicoindustrien foreslår desuden indførelsen af en ”aktiesparekonto”-ordning og/eller en national ”venturekapitalfond” efter svensk og engelsk forbillede.