Mærkesag: Sæt fart på digitalisering

Der er behov for et kraftigere fokus på en digitalisering af sundhedsvæsenet

Baggrund
Telemedicin udgør en delmængde af digitaliseringen og har været på den sundhedspolitiske dagsorden i en årrække. Udbredelsen af digitalisering, herunder telemedicinske løsninger sker, men det sker langsomt. Dette skyldes ikke mindst, at incitamenter – de økonomiske interesser til at tage ejerskab af telemedicinske løsninger ikke er voldsomt store.
Begrebet telemedicin dækker primært over metoder til at anvende internet til fjernmonitorering og -instruktion. Den overordnede plan er, at telemonitorering og -instruktion skal overflødiggøre omkring 20% af de nuværende sengepladser på danske sygehuse.

Medicoindustrien mener
At der er behov for et kraftigere fokus på en digitalisering af sundhedsvæsenet, og at digitalisering af medicinsk udstyr i behandling vil kunne udløse betydelige fordele i form af ”patient empowerment” og effektivisering.

Medicoindustrien anbefaler
At øget digitalisering bør ske gennem involvering af alle relevante parter, herunder medicobranchen, som til dato ikke er blevet nævneværdigt inddraget i processen. Dialogen mellem medicobranchen og RSI/NSI bør derfor løftes op på et højere plan.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702