Mærkesag: Risikodeling bør være en mulighed

Risikodeling giver sundhedsvæsenet mulighed for at afprøve nye teknologier, produkter eller serviceydelser

Baggrund
Økonomiske analyser af en given behandling med et givent stykke medicinsk udstyr, f.eks. ”Total Cost of Ownership” (TCO), kan i mange situationer skabe et bedre beslutningsgrundlag end en isoleret vurdering af produktpris.

En eksakt opgørelse af økonomiske fordele ved brug af konkrete teknologier og produkter kan dog ikke altid ske med fuld evidens. Såfremt der foreligger klare indikationer for en behandlingsforbedring ved brug af en given teknologi, metodik eller medicinsk udstyr, er det dog i sundhedsvæsenets interesse, at der skabes plads til denne forbedring.

Ofte er leverandører af medicinsk udstyr i besiddelse af indikationer på den slags alternativer, der kan bidrage til bedre behandling. I sådanne situationer, hvor en TCO, en MEAT (Most Economically Advantagous Tender) eller en sundhedsfaglig vurdering foreligger og støttes af indikationer, uden at der foreligger fuld evidens, bør dette kunne udgøre et troværdigt beslutningsgrundlag. Faglige skøn, som indgår med udgangspunkt i leverandørens vurderinger og indikationer, bør dog ikke efterlade indkøber med en risiko for, at vurderingerne og indikationerne alligevel ikke holder stik.

I situationer, hvor leverandøren forpligter sig til at leve op til et givent resultat, er det derfor relevant, at dette ledsages af en økonomisk garanti for at forpligtelsen imødekommes. At der med andre ord sker en risikoafdækning eller risikodeling. Dermed kan der i højere grad skabes grundlag for at leverandører opnår mulighed for at introducere nye alternativer.

Medicoindustrien anbefaler
At risikodeling i højere grad bør anvendes som alternativ, hvor fuld evidens ikke kan tilvejebringes. Formålet er, at sundhedsvæsenet opnår mulighed for at afprøve nye teknologier, produkter eller serviceydelser. Dermed kan sundhedsvæsenet opnå en øget grad af fornyelse og leverandørerne en bedre mulighed for deltage i fornyelsen.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702