Mærkesag: Prioritér OPI

Enkle kontraktforhold ved klinisk afprøvning og offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI)

Baggrund
OPI er en meget central drivkraft for væksten i medicoindustrien. OPI repræsenterer samtidig en egnet platform for teknologisk fornyelse i sundhedsvæsenet. OPI er derfor en klar fordel for patientbehandlingen. Ved en endnu stærkere OPI indsats er der med andre ord kun vindere. Forudsætningen for at styrke OPI er, at kontraktuelle vilkår for at indgå samarbejde smidiggøres.

Medicoindustrien anbefaler
At enkle kontraktforhold ved klinisk afprøvning og OPI anvendes. I samarbejde med Medicoindustrien har Danske Regioner allerede udarbejdet en skabelon for klinisk afprøvning. En tilsvarende skabelon for OPI afventer fortsat, at der i regionerne afsættes ressourcer hertil.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707