Mærkesag: Organiser tilgangen til Big Data

Danske sundhedsdata udgør en betydelig ressource for innovationskraften i danske medicovirksomheder

Baggrund
Danmark har gennem årene opbygget et ganske omfattende datamateriale for befolkningens sundhed. En manglende sammenhæng i sundhedsvæsenets IT-systemer samt en manglende stillingtagen til, på hvilket etisk og administrativt grundlag disse data skal kunne udnyttes bedre, betyder imidlertid, at potentialet i danske sundhedsdata til innovation langt fra udnyttes. Dertil kommer, at det er uklart, hvordan private dataregistre skal behandles.

Danske sundhedsdata udgør en betydelig ressource for innovationskraften i danske medicovirksomheder og OPI-projekter. Såfremt adgangen til data smidiggøres, vil det samtidig have stor tiltrækningskraft for udenlandske medicovirksomheder.

Det forekommer uklart, hvorfor en national sikkerheds- og fortrolighedspolitik omkring udnyttelsen af sundhedsdata er så vanskelig at opstille og udmønte.

Medicoindustrien forslår
At Sundhedsstyrelsen i dialog med regionerne og kommunerne hurtigt etablerer egnede retningslinjer for anvendelsen af private og offentlige sundhedsdata.

Medicoindustrien foreslår desuden, at der nedsættes et sundhedsdataudvalg, der kan administrere formidlingen af sundhedsdata på det politiske grundlag, som forhåbentlig kan vedtages om kort tid. Sundhedsindustrien bør være repræsenteret i dette udvalg.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707