Mærkesag: Opdel i delleverancer og værn om innovationssamarbejdet, når der centraliseres

Det er vigtigt at regioner og kommuner opdeler deres indkøb i flere delaftaler, således at der sikres konkurrence, og således at mindre spillere ikke afskæres fra at deltage

Baggrund
I sommeren 2014 grundlagde de 5 regioner RFI – (Regionernes Fælles Indkøb). Kommunerne har i mange år benyttet SKI – (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), ligesom kommunerne er gået sammen i en række kommunale fællesindkøbsorganisationer. Senest har de 5 regioner forsøgsvist overladt det til AMGROS at udbyde andet medicinsk udstyr end høreapparater, man traditionelt har stået for at indkøbe. Købermagten i Danmark inden for medicinsk udstyr er derfor på kort tid blevet koncentreret på færre enheder, og der udbydes stadigt større indkøb.

Derimod er medicobranchen fortsat kendetegnet ved småog mellemstore virksomheder, enkelte multinationale og en underskov af start-ups.

Det er ønskeligt, at regioner og kommuner forvalter offentlige midler så effektivt som muligt. Ikke desto mindre er der sket en så voldsom koncentration af købermagten over de seneste år, at man som virksomhed, i højere grad risikerer at ryge helt ud af det danske marked, hvis man taber et udbud.

Medicoindustrien anbefaler
At regioner og kommuner som hovedregel opdeler deres indkøb i flere delaftaler, således at der sikres konkurrence, og således at små spillere ikke afskæres fra at deltage. Dette vil understøtte en stadig vækst, en fastholdelse af innovationssamarbejde og en fortsat tilgang af innovative produkter til det danske sundhedsvæsen.
 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702