Mærkesag: Let skattebyrden for iværksættere

Iværksætterskatten skal rulles helt tilbage

Baggrund
Iværksætterskatten, som blev indført i 2009 er senere blevet lempet (m.h.t. skat på avancer), men ikke helt rullet tilbage (fortsat skat på udbytter). Iværksætterskatten udgør en blokering for investeringslysten. Desuden er iværksætterskatten indrettet således, at den udtrykker en uheldig grad af tilfældighed i forholdet mellem skattebyrde og ejerandel.

Medicoindustrien forslår
At iværksætterskatten helt bør afskaffes, da den er byrdefuld såvel for investorer som for start-up medejerskab. At bedre muligheder for at geninvestere overskud fra et selskab til et nyt selskab, kan gøre det mere attraktivt for serieinvestorer at udvikle nye virksomheder. Instrumenter som det engelske ”Entrepreneurs Relief” kunne danne forbillede.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707