Mærkesag: Involvér behandlerne

Øget centralisering af indkøb tilsidesætter de sundhedsfaglige behandlere

Baggrund
Medicoindustrien oplever i stigende grad, at den øgede centralisering af indkøbene har tendens til at tilsidesætte de sundhedsfaglige behandlere. Dette betyder at vigtige produktegenskaber overses, når indkøbsorganisationer definerer de krav, som de udbudte produkter skal leve op til, samt når de indkomne tilbud evalueres.

De sundhedsfaglige krav til produkterne kommer dermed i anden række og pris vægtes højere. Denne tendens er bl.a. tydeliggjort af, at offentligt indkøb af medicinsk udstyr centraliseres og dermed løsrives fra den lokale dialog, der tidligere dannede et mere udbredt grundlag for formulering af udbud og valg af udstyr.

Medicoindustrien anbefaler
At behandlerne i højere grad bringes ind i dialogen. På denne måde sikres det, at sundhedsvæsenet fortsat har adgang til innovative produkter ved at lokale sundhedsfaglige hensyn inddrages. Medicoindustrien ønsker samtidig indsigt i, hvilke sundhedspersoner, der indgår i brugergrupperne (i lighed med den transparens, der hersker for medlemmer af KRIS og RADS).

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702