Mærkesag: Gør brug af innovative indkøb

Det er et væsentligt kriterium for at få afsat produkterne globalt, at man kan henvise til, at produkterne anvendes i producentens eget hjemland

Baggrund
For de større danske medicoproducenter udgør afsætningen på det danske marked få procent af den samlede omsætning. Det ikke desto mindre et væsentligt kriterium for at få afsat produkterne globalt, at man kan henvise til, at produkterne anvendes i producentens eget hjemland, hvor det er udviklet i samarbejde med sundhedsvæsenet – at det såkaldte ’Country of Origin’ anerkender produktets fortrin.

Det er således både udvikling og afprøvning af produkter og den efterfølgende afsætning af produkter, der kan gøre det danske medicomarked til et spændende eksperimentarium, hvor ny teknologi finder vej.

Derfor spiller det danske marked for medicinsk udstyr en stor rolle for hele branchen – ikke kun de danske producenter, men salgsselskaber og datterselskaber af udenlandske producenter.

Medicoindustrien forslår
At regioner og kommuner griber mulighederne i en nyligt vedtagne Udbudslov, hvori det anbefales, at en portion (20%) af budgettet til indkøb af medicinsk udstyr reserveres til innovative indkøb, d.v.s. indkøb, hvor produktet, teknologien eller behandlingen udtrykker en fornyelse. Innovative indkøb sideløbende med de udbudsdækkede produktindkøb kan støtte OPI og branchens muligheder for at bidrage til sundhedsvæsenets effektivisering og kvalitetsudvikling.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707