Mærkesag: Gør aflønningsvilkår i start-ups mere lempelige

Bedre rammevilkår for anvendelse af medarbejderaktier og skattefradrag for F&U-udgifter

Baggrund
Start-ups befinder sig ofte tæt på likviditetsgrænsen, og væksten er ofte betinget netop af den likviditet, som er til rådighed. Aflønning af medarbejdere udgør en væsentlig likviditetsbyrde. Vilkår for aflønning af medarbejdere bør derfor lettes for at bane vej for øget vækst. Ordningen for skattefradrag for F&U-udgifter i start-ups bør justeres, så fradraget kan udnyttes straks.

Aflønning af medarbejdere gennem aktieoptioner er en måde, hvorpå risiko kan deles, og likviditeten kan forbedres for ejeren af en start-up. Optioner og medarbejderaktier beskattes dog som personskat, og beskatningen finder sted på udnyttelsestidspunktet, hvor aktien erhverves, og dermed (længe) før ind- løsningstidspunktet, hvor aktien omsættes til rede penge/løn.

Medicoindustrien forslår
At den nuværende ordning for F&U-fradrag i start-ups bør justeres således, at fradraget kan udnyttes straks i samme indkomstår i forbindelse med udbetaling af løn til selskabets medarbejdere. Dermed kan start-ups opnå en forbedret likviditet. At den nuværende beskatning af aflønning gennem aktieoptioner m.v. lempes, sådan at skatteprocenten nedsættes til ordinær aktieskatteprocent og sådan at beskatningstidspunktet falder sammen med indløsningstidspunktet.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707