Mærkesag: Genindfør Syndikeringslån

Støt forholdet mellem risiko og afkast for private investorer og boost interessen for at investere meget tidligt

Baggrund
En af de største udfordringer for start-ups er at gå fra innovationsmiljøers finansiering til næste finansieringskilde. Et styrket samarbejde mellem finansieringskilderne (en øget grad af syndikering) – danske såvel som udenlandske – kan skabe mere enkle vilkår for kapitaltilførsel til start-ups. Indtil 2015 var der mulighed for at finansiere væksten gennem såkaldte Syndikeringslån.

Værdien i Syndikeringslån lå i, at skabe et bedre forhold mellem risiko og afkast for private investorer og dermed øge interessen for at investere meget tidligt. Denne låneform havde stor værdi for højteknologiske virksomheder. En genindførelse vil kunne give medicostart-ups en værdifuld hjælp, især hvis også Business Angels inviteres med i ordningen og beløbsgrænserne justeres op i forhold til tidligere.

Medicoindustrien forslår
At de såkaldte Syndikeringslån genindføres samt at lånegrænserne forhøjes.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707