Mærkesag: Fortsæt ”En indgang” med øget fokus på medico

Opbygning af en mere smidig kontakt mellem behandlere i de kliniske miljøer og virksomhederne

Baggrund
Danske Regioner igangsatte for et par år siden initiativet ”En indgang” for at opbygge en mere smidig kontakt mellem behandlere i de kliniske miljøer og virksomhederne. Midlet til at skabe denne smidighed bestod bl.a. i at gøre de kliniske miljøer mere transparente for industrien samt at gøre samarbejdsrammerne mellem behandler og virksomhed mere enkel. Initiativet har på kort sigt været en succes, men forudsætningen for, at successen kan opretholdes er, at regionerne fastholder fokus på kontaktskabelsen mellem behandlere i de kliniske miljøer og medicoindustriens start-ups og udviklingsmiljøer.

Medicoindustrien anbefaler
At ”En indgang” målrettes mod medicinsk udstyr i alle regioner med det klare mål at bringe innovationssamarbejdet mellem behandlere og industriens produktudviklere fra at være sporadisk til at blive systematisk. Medicoindustrien deltager fortsat meget gerne i samarbejdet for at fremme en systematisk dialog og ikke mindst for at bane vej for et gnidningsløst samarbejde ved at udvikle bedre kontraktvilkår for OPI (offentlig-privat innovationssamarbejde).

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707