Mærkesag: Foretag økonomisk prioritering med omtanke

En mere proaktiv udnyttelse af de foreliggende nye teknologier og produkter vil ofte kunne bidrage til en væsentlig kvalitets- og effektivitetsforøgelse.

Baggrund
Med proaktiv udnyttelse menes, at medicinsk udstyr og behandling skal betragtes under et, hvorunder udstyrets samlede værdi i behandling, genoptræning og patientsikkerhed tages i betragtning.

Medicoindustrien mener
At en udvidelse af dialogen mellem behandlere, leverandører og indkøbere kan bidrage til at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag. Behandlernes sundhedsfaglige vurdering bør derfor indgå med stor vægt i valget af udstyr til at støtte en given behandling.
Ikke at et prioriteringsinstitut for nationalt prioriterede løsninger kan træde i stedet for den regionale eller kommunale sundhedsfaglige dialog. Nationale prioriteringer kan bane vej for harmoniserede løsninger, men kan samtidig føre til, at den meget vigtige lokale innovationsdialog går tabt.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702