Mærkesag: Følg sociallovgivningen

Kommunerne bør tage udgangspunkt i den enkeltes forhold og kompenserer adækvat – og dermed overholde sociallovgivningen

Baggrund
Indførelse af kommunalt serviceniveau
Det har tidligere fra politisk hold været drøftet, at man ønskede en standardisering af valg af hjælpemiddel til borgere i medfør af serviceloven uden skelen til borgerens individuelle tilstand og behov.

Dette vil for borgere, der modtager et standardprodukt, potentielt resultere i en række uheldige konsekvenser af både social, økonomisk og ikke mindst sundhedsfaglig karakter. Det vil hverken gavne brugeren af hjælpemidler, sundhedssystemet eller samfundet generelt, at borgeren bevilges et produkt, som ikke er optimalt.

Samtidig vil en standardisering af hjælpemidler gøre det næsten umuligt for medicovirksomheder at levere innovative og forbedrede produkter til de danske hjælpemiddelbrugere, da man i kommunerne efter al sandsynlighed med standardiseringen vil gå efter billigste stykpris på produkterne.

Derved mister brugeren adgangen til de nyeste og bedste hjælpemidler, samtidig med at det offentlige sundhedssystem går glip af de totaløkonomiske gevinster, som dyrere alternativer ofte tilbyder.

Medicoindustrien mener
At kommunerne tager udgangspunkt i den enkeltes forhold og kompenserer adækvat – og dermed overholder sociallovgivningen og Socialministeriets mange vejledninger på dette område.

At man opretholder den nuværende lovgivnings krav om en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgeres behov som grundlag for indkøb.
 

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702