Mærkesag: Bedre adgang til seed finansiering

Medico startups savner bedre incitamenter for investorer til at gå ind i tidlig seed finansieringen

Baggrund
Medico start-ups savner bedre incitamenter for investorer til at gå tidligt ind i finansieringen. Seed finansiering kan bl.a. styrkes ved at introducere bedre skattefradragsordninger for investorer. Bedre finansieringsvilkår vil kunne opnås ved at indføre skattefradrag for investeringer i iværksætteri.

I Sverige er indført et såkaldt ”investorafdrag” og i England er indført et såkaldt Seed Enterprise Investment Scheme, der fungerer sådan, at private investorer kan opnå skattefradrag ved at investere i mindre virksomheder. Der er et stort potentiale i at inkludere Business Angels i finansiering af danske medicostart-ups. Business Angels har dog ofte ikke ressourcer til på egen hånd at gennemføre en due dilligence på en potentiel investering og kan derfor ikke være ”lead investor”. Danmark har et unikt innovationsmiljø med investorer, som har indgående erfaring med meget tidligere investeringer i medicoprojekter. Denne ressource bør udnyttes bedre til at gøre det mere attraktivt for private Business Angels at investere og dermed øge kapitaltilgængeligheden for start- ups i seed-stadiet.

Medicoindustrien forslår
At der skabes mulighed for en øget iværksætterinvestering ved at indføre skattefradrag for investorer. Det anbefales at tage bestik af forholdene i f.eks. Sverige eller England.

At give Business Angels mulighed for at købe due dilligence services fra innovationsmiljøer.

Kontakt

Frederik Pétursson Madsen
Innovationskonsulent
+45 4918 4707