Mærkesag: Anvend værdibaseret indkøb som alternativ til produktpris

Indkøb af det rette medicinske udstyr kan skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelser eller andre former for effektiviseringer

Baggrund
Det danske sundhedsvæsen er økonomisk udfordret, fordi behandlingsomfanget er i vækst. Sundhedsvæsenet anvender ca. 6% af det samlede sundhedsbudget til indkøb af medicinsk udstyr. Omkring det dobbelte beløb går til indkøb af lægemidler, mens resten går til drift af sundhedsvæsenet. Det er illusorisk at tro, at besparelser på indkøb af medicinsk udstyr kan rykke ret meget på sundhedsvæsenets samlede økonomiske udfordring. Indkøb af det rette medicinske udstyr kan skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelser eller andre former for effektiviseringer, der vedrører langt større udgiftsposter i sundhedsvæsenet. Forudsætningen for at høste disse økonomiske gevinster og forbedringer i patientbehandling er, at indkøb af medicinsk udstyr sker med fokus på produktets samlede værdiskabelse for behandlingen. Det er således ikke optimalt for behandlingens kvalitet og effektivitet alene at vurdere produktets pris. Medicoindustrien gennemfører i samarbejde med danske indkøbere et nordisk projekt, hvor målet er at høste erfaring med metoder til at værdibeskrive medicinsk udstyr (MEAT - Most Economically Advantagous Tenders).

Medicoindustrien anbefaler
At virksomheder og indkøbere går sammen om at afprøve egnede modeller til at indkøbe medicinsk udstyr ud fra en vurdering af produktets værdi snarere end pris. At der – hvor det er relevant – anvendes modeller, som gennem specifikke tilpasninger til konkrete indkøbs- og vurderingsformål kan anvendes til at beskrive og sammenligne produktalternativers samlede værdi for behandlingen og patientsikkerheden.

Kontakt

Lene Laursen
Vicedirektør
4918 4702