Forside
Forside Kurser og seminarer Medlemsrådgivning Ekspertgrupper Medicoindustrien mener Om Medicoindustrien

Høringssvar

 

Læs Medicoindustriens høringssvar:

 

Høringssvar vedr. Københavns kommunes "Handleplan for diabetes 2016-2019, 8. juni 2016

 

Høringssvar vedr. den nationale kliniske retningslinje om urininkontinens hos kvinder, 4. december 2015

 

Vedr. Høring vedr. Den nationale kliniske retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom, 10. marts 2015

 

Høringssvar om Servicelovens §96, 19. januar 2015

 

Høringssvar om udbudsloven, 8. januar 2015

 

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemidddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr og bekendtgørelsen om reklame mv. for medicinsk udstyr, 22. september 2014

 

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om registrering af fabrikanter og ejere af detailforretninger og deres repræsentanter, der markedsfører eller forhandler medicinsk udstyr, 18. juni 2014

 

Høringssvar vedr. ændringsforslag til L94, 17. marts 2014

 

Høringssvar vedr. høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven mv., 30. oktober 2013

 

Høringssvar vedrørende ændring af sundhedsloven, 27. september 2013

 

Høringssvar til udkast til Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater, juli 2013

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om importører og distributører af medicinsk udstyr samt udkast til bekendtgørelse om gebyrer for importører og distributører, 17. juni 2013

 

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud, 3. maj 2013

 

Høringssvar vedr. Rapporten om ’Forslag til regulering af sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medico-virksomheder’, 18. marts 2013

 

Vedr. Høring over udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., 21. januar 2013

 

Høring vedr. referencearkitektur for informationssikkerhed i sundheds-væsenet, 7. december 2012

 

Vedr. forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, 24. oktober 2012

 

Høring om EU-kommissionens forslag til forordning for godkendelse af medicinsk udstyr, 19. oktober 2012

 

Vedr. Høring af Region H’s Innovationspolitik 2020, 4. oktober 2012

 

Høringssvar om forordning for databeskyttelse, 29. juni 2012

 

Høringssvar om kvalificering af kortlægning, 22. maj 2012

 

Vedr. Høring vedr. bekendtgørelse om standarder for it-anvendelsen i sundhedsvæsenet, 30. april 2012

 

Vedr. Høring af rapporten ’Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark’, 28. marts 2012

 

 

 

 

Medicoindustrien | Forskerparken Scion DTU | Agern Allé 13 | DK-2970 Hørsholm | E-mail: medico@medicoindustrien.dk | Phone +45 4918 4700