Forside
Forside Kurser og seminarer Medlemsrådgivning Ekspertgrupper Medicoindustrien mener Om Medicoindustrien

Bliv medlem

 

Medlemsskab af Medicoindustrien
 

Medicoindustrien er brancheorganisationen for virksomheder, der i Danmark udvikler, producerer, sælger eller på anden vis har interesse i medicinsk udstyr.

 

Foreningen har i dag over 140 medlemmer og fungerer som branchens talerør og samlingspunkt. Et medlemsskab er med til at sikre branchen og din virksomhed de bedst mulige betingelser for at udvikle, producere og afsætte medicinsk udstyr.

 

 

Mindst 22 gode grunde til at være medlem af Medicoindustrien

 
Netværk
   

 • Udveksling af erfaringer og informationer med kolleger i 21 ekspertgrupper og 3 policygrupper

 

Efteruddannelse af medarbejdere, øget medarbejdertilfredshed og fastholdelse

• Opdatering af udviklingstendenser

 

Hurtig adgang til ny viden

 • Mulighed for at agere i fællesskab 

 

Indflydelse på fælles branchesager


Medlemsservice 
   

• Rådgivning om:
    - Fortolknings- og godkendelsesregler
    - Udbud og konkurrenceretlige regler
    - Etiske retningslinjer, m.v.

 

Adgang til branchespecifik ekspertviden og juridisk rådgivning – generelt og om virksomhedsspecifikke forhold

• Adgang til lønstatistik     Optimerede lønomkostninger

Kurser og uddannelse 
   

• Branchespecifikke kurser af international standard

 

  Nem adgang til at vedligeholde og udvikle medarbejderes kompetencer på højt niveau
• Adgang til at undervise
 
  Personlig og faglig udvikling af medarbejdere

• Virksomhedsspecifikke kurser tilpasset egne krav og ønsker

 

  Slip for at arrangere efteruddannelsen internt i virksomheden

• Medicokonsulentuddannelsen  

 

 

  Professionalisering af salg og markedsføring og personlig udvikling af medarbejdere

Nyhedsinformation  
   

• Nyhedsbreve – hver 14. dag

  Løbende information om branchen

• Medlemsmøder

 

  Opdatering på aktuelle emner i branchen

• Hjemmeside, adgang til medlemssiderne

 

  Adgang til branchespecifik viden, som ellers er svært tilgængelig
• Årsberetning, branchestatistik, pjecer m.v.     Synlighed, indflydelse og adgang til ny viden

Talerør for branchen 
   
• Talerør overfor politikere og embedsmænd   Påvirkning af beslutningstagere og vilkår
• Branchekontakt til pressen og medierne   Synlighed, kendskab og indflydelse
• Kontakt til patientforeninger, erhvervsfremme- institutioner og andre stakeholdere   Talerør og øget indflydelse for den samlede branche ift. vilkår, innovation og konkurrencekraft
• Samarbejde med uddannelsesinstitutioner   Adgang til medarbejdere med rette kompetencer
• Relation til sygehusindkøbere, regioner og sundhedsfagligt personale    Formel kontaktflade til offentlige indkøbere ift. samhandelsmuligheder

Høringsinstans 
   

• Fast høringspartner på nye lovgivnings- og direktivtiltag  

 

  Direkte påvirkning af høringssvar til forbedring af branchens ramme- og forretningsvilkår

Internationalt samarbejde
 
   

• Medlem af Eucomed (fælles europæiske brancheforening)

 

  Adgang til internationalt netværk med øget mulighed for påvirkning af EU-instanser

• Del af international høringsinstans

 

  Branchespecifik indflydelse som kun er mulig gennem Medicoindustrien

• Adgang til nordisk brancheforeningsnetværk 

 

  Koordinering af brancheindsats på de nordiske markeder og større indflydelse i Eucomed

 

SØG

 

Indmeldelse i Medicoindustrien 


Mindst 22 gode grunde til at være medlem af Medicoindustrien
 

Kontingenter for 2013

 

Kontingenter for 2014

 

 Ansøgningsskema om medlemskab

  

Medicoindustriens vedtægter

 

 

 

For spørgsmål om
medlemskab, kontakt 
Betty Kayser på
medico@
medicoindustrien.dk
eller tlf.: 4918 4700

 

Læs mere om Medicoindustrien her 
 

Medicoindustrien | Forskerparken Scion DTU | Agern Allé 13 | DK-2970 Hørsholm | E-mail: medico@medicoindustrien.dk | Phone +45 4918 4700