Forside
Forside Kurser og seminarer Medlemsrådgivning Ekspertgrupper Medicoindustrien mener Om Medicoindustrien

Medicoindustriens ordinære generalforsamling 2013

Medicoindustrien afholder sin ordinære generalforsamling den 20. marts hos Coloplast i Humlebæk. Arrangementet er åbent for alle ansatte hos Medicoindustriens medlemsvirksomheder, og vil i år forløbe over to dele.

 

Første del - Den ordinære generalforsamling
Første del vil bestå af Medcioindustriens ordinære dagsorden for generalforsamlingen, hvor vi vil gennemgå de af vedtægterne bestemte punkter på dagsordenen.

 

Anden del – Debat: Hvordan skaber vi den bedste dialog mellem industri og patientforeninger?
Deltag i dialogen mellem patientforeninger og Medicoindustriens medlemmer. Hør hvilke udfordringer patientforeningerne ser for at sikre brugerperspektivet i fremtidens sundhedssystem og vær med til at tegne løsningen i fremtiden.

 

Debatmøde – Brugerperspektivet i fremtidens sundhedssystem
Debatmødet - ”Brugerperspektivet i fremtidens sundhedssystem” - sigter mod at kickstarte en dialog mellem patientforeninger og Medicoindustrien. På mødet vil Stomiforeningen COPA, Kontinensforeningen og Diabetesforeningen komme med deres bud på de største udfordringer for at sikre brugerperspektivet i fremtidens sundhedssystem. De deltagende virksomheder vil have mulighed for at byde ind med konkrete løsningsforslag.

 

Baggrund
Udviklingen af medicinsk udstyr kræver et grundigt indblik i brugerens dagligdag, behov og brugssituation. Derfor er det af største nødvendighed, at vi sikrer at brugerperspektivet også i fremtiden har en central position, når nyt medicinsk udstyr skal udvikles.

Patientforeningerne gør et stort og ofte beskedent lønnet arbejde for at tale patienters behov. Dermed skaber de et værdifuldt grundlag for, at medicobranchen i sin produktudvikling og produkttilpasning kan nå patienter på den mest kvalificerede måde.
Medicobranchen anser derfor patientforeningerne for at udgøre en værdifuld sparringspartner til gavn for patienterne.

 

Behandlingssikkerhed, kvalitet og effektivitet vil befinde sig højt på fremtiden sundhedspolitiske dagsorden, hvorfor det er uhyre vigtigt med den bredest mulige dialog mellem repræsentanter for patienterne, for behandlerne og for den industri, der skal levere troværdige medicinske produkter med stor nyhedsværdi og brugersikkerhed.

 

 

Program for generalforsamlingen

Sted: Coloplast A/S, Holtedam 1, Kantine Nord 3050 Humlebæk

 

Kl. 13.45 Registrering

 

Del 1

 

Kl. 14.00 Medicoindustriens generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens årsberetning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af budget for 2013
5. Fastsættelse af kontingent for 2014
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra foreningens medlemskreds
7. Indkomne forslag
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

 

Kl. 14.45 Pause

 

Del 2 – Debatmøde: brugerperspektivet i fremtidens sundhedssystem
- Ordstyrer Peter Huntley, Direktør, Medicoindustrien

 

Kl. 15.00-15.10 Introduktion til eftermiddagens debat, Peter Huntley, Direktør, Medicoindustrien

 

Kl. 15.10- 16.30 Oplæg fra patientforeninger med efterfølgende debat

• Lene Witte, Gigtforeningen – Inddragelse af patienter i forskning og udvikling af nye produkter og behandlingsformer.
• Malene Bagger, Diabetesforeningen
• Henning Granslev, Landsformand, Stomiforeningen COPA, Servicelovens paragraf 112 – Hvem skal afgøre, hvad der er de bedste og billigste egnede hjælpemidler.
• Aase Randstoft, Sekretariatschef, Kontinensforeningen, Inkontinens – Faglig information om et tabu
 

Kl. 16.30 – 18.00 Buffet og networking


 

Der tages forbehold for ændringer i programmet

 

 

 

 

Deltagelse i Generalforsamlingen er gratis og kun for medlemmer af Medicoindustrien. 

 

 Printervenlig indkaldelse - Generalforsamling 2013, ordinær

SØG

 

Kontaktperson

 

 

Betty Kayser

Chefsekretær

Tlf. 4918 4700

e-mail: betty@medicoindustrien.dk

 

Hvis dette er din første kontakt med Medicoindustrien: klik her for at oprette et login.

 

Bemærk venligst: primær mail = arbejdsmail

Medicoindustrien | Forskerparken Scion DTU | Agern Allé 13 | DK-2970 Hørsholm | E-mail: medico@medicoindustrien.dk | Phone +45 4918 4700